Lognið eftir storminn

Daglegt líf komið í eðlilegt horf

Eftir að hitaveitan varð óvirk við það að hraunrennsli rauf heitavatnslögn frá Svartsengi fyrir rúmri viku síðan er daglegt líf komið í eðlilegt horf á ný. Mikilvægt var að hægt var að halda skólastarfi gangandi alla vikuna og smám saman hefur byggst upp þrýstingur í veitukerfinu aftur. Eina sem eftir stendur er að ná upp eðlilegum hita og þrýstingi í sundlaugunum, nú hillir undir að sundlaugarnar opni jafnvel nú um helgina.  Nánar er fjallað um atburðarásina sem hófst með eldgosinu á fimmtudaginn í síðustu viku í síðasta pistli í Molum.

Gatnagerð á fullu

Nú standa yfir framkvæmdir við gatnagerð og uppbyggingu innviða í öðrum áfanga í Teiga-og Klapparhverfi í Garði. Gröfuþjónusta Tryggva Einarssonar vinnur verkið og er von til að hægt verði að hefja úthlutanir á lóðum í lok mars eða byrjun apríl. Unnið er að því að framkvæmdir við annan áfanga í Skerjahverfi í Sandgerði hefjist af fullum krafti um næstu mánaðamót. Með framkvæmdum í báðum hverfunum eykst lóðaframboð í Suðurnesjabæ og er þar um að ræða lóðir fyrir nánast allar gerðir íbúðarhúsa, allt frá einbýli til fjölbýlis, ásamt rað-og parhúsum. Það verður spennandi að sjá hver eftirspurn verður eftir lóðunum þegar þær fara til úthlutunar.

Framkvæmdir í Teiga-og Klapparhverfi í Garði

Sjóvarnir

Framkvæmdir standa yfir við að styrkja sjóvarnir á nokkrum stöðum með ströndinni. Nú er verið að styrkja varnir framan við byggðina í Garði. Þegar því lýkur verður farið í önnur verkefni þar sem nauðsynlegt er að byggja upp og styrkja sjóvarnir til varnar ágangi sjávar og sjávarflóðum. Sjávarflóð eru helsta náttúruváin sem steðjar að Suðurnesjabæ og er mikilvægt að byggja upp sem öflugastar varnir gegn þeim og það er verkefni sem Suðurnesjabær vinnur í samstarfi við Vegagerðina.

Unnið að styrkingu sjóvarna framan við Garð

Blái herinn – „ekkert jafnast á við hreina strönd“

Suðurnesjabær hefur átt gott samstarf við Bláa herinn mörg undanfarin ár, sem felst í því að halda ströndinni hreinni ásamt öðrum umhverfisverkefnum. Þetta samstarf hefur skilað góðum árangri. Mörg undanfarin ár hefur Blái herinn unnið að hreinsunarverkefnum á ströndum sveitarfélagsins. Þetta er mikilvægt verkefni sem hefur skilað hreinni ströndum og mun halda áfram næstu árin enda nauðsynlegt meðan heimsbyggðin notar hafið sem ruslakistu. Tómas Knútsson hershöfðingi Bláa hersins leit við í ráðhúsinu og afhenti viðurkenningu fyrir samstarf og framlag, ásamt þakklæti fyrir stuðninginn við það verkefni að hreinsa strendur landsins. Full ástæða til að hrósa Tómasi og Bláa hernum fyrir ómetanlegt framlag í hreinsunarstarfi mörg undanfarin ár. Það ætti að vera sameiginlegt verkefni okkar allra að halda ströndum landsins hreinum, það varðar ekki síst ímynd landsins og okkar allra sem fiskveiðiþjóðar.

Tómas hershöfðingi afhendir bæjarstjóra og Einari Friðrik deildarstjóra umhverfismála viðurkenningar-og þakklætisskjal

Veðrið

Þegar þetta er skrifað föstudaginn 16.febrúar er hægviðri og hitastigið komið upp fyrir frostmark. Eftir að hitaveitan varð óvirk fyrir rúmri viku og allt húsnæði missti hita var heppilegt að veðrið var flesta dagana einkar hagstætt, ekki vindasamt og ekki mikið frost. Samkvæmt veðurspám eru hlýindi framundan næstu daga og þá tekur væntanlega upp nánast allan snjó og klaka sem legið hefur yfir undanfarið. Síðan má gera ráð fyrir að kólni aftur, enda erum við ennþá stödd í febrúarmánuði og allra veðra von. Hins vegar nálgast vorið með hverjum degi sem líður.

Góða helgi

Facebooktwittermail

Fordæmalaust ástand og þrekvirki

Eldgos hófst fimmtudaginn 8.febrúar um kl 6 að morgni. Örfáum klukkustundum síðar höfðu vísindamenn keyrt hraunflæðilíkan sem fól í sér að hætt væri við að hraun frá eldgosinu ógnaði heitavatnslögn frá orkustöð HS Orku í Svartsengi sem flytur heitt vatn til byggðarlaganna á Suðurnesjum. Kl 12:05 rofnaði heitavatnslögnin eftir að hraunjaðarinn og glóandi hraunið fór yfir hana. Þar með var orðið heitavatnslaust á Suðurnesjum, nú voru góð ráð dýr !

Glóandi hraun flæðir yfir Grindavíkurveg í átt að heitavatnslögninni

Búið var að virkja Aðgerðastjórn almannavarna á svæðinu (AST) og allir viðbragðsaðilar voru komnir til starfa til að bregðast við ástandinu. Alger óvissa var uppi um hvað væri framundan og hve langur tími myndi líða þar til aftur væri mögulegt að koma heitu vatni í veitukerfin. HS Orka gerði strax tilraun til að nota nýja lögn sem hafði verið lögð í jörðu en lenti undir rauðglóandi hrauninu, en sú tilraun gekk ekki upp þar sem lögnin hafði orðið fyrir tjóni við að hraun flæddi yfir hana. Fljótlega fór að kólna í öllu húsnæði á veitusvæði HS Veitna á Suðurnesjum. Almenningur og stjórnendur sveitarfélaganna sáu fram á mikla kuldatíð, enda voru tveir fyrstu dagarnir með meira frosti en almennt gerist á svæðinu. Sem betur fer fór veðrið fljótt hlýnandi og það sem betra var að það var nánast hægviðri alla dagana því vindkæling er vægast sagt ekki góður kostur við þessar aðstæður. Strax og tilraunin með lögnina undir hrauninu var fyrir bí og reyndar áður en það gerðist voru stjórnendur HS Orku og þeirra sérfræðingar byrjaðir að undirbúa að koma upp annarri lögn til að leiða heita vatnið frá Svartsengi inn í dreifikerfi HS Veitna.

Öll þjóðin hefur fylgst með því þrekvirki sem unnið var af hálfu HS Orku, starfsmanna þeirra og frábærum verktökum sem unnu að verkinu, sem bar þann árangur að aðeins fjórum sólarhringum eftir að hraunrennslið rauf hitaveitulögnina  á fimmtudeginum, þá fór heitt vatn að streyma um lögnina og inn í dreifikerfið, íbúar fóru að fá heitt vatn aftur og á mánudags kvöldi hafði heitt vatn náð að streyma um allt dreifikerfi HS Veitna á svæðinu. Nú er þrýstingur í kerfinu hægt og bítandi að aukast þannig að dreifikerfið muni virka eins og það á að gera. HS Veitur, starfsmenn og verktakar hafa á sama tíma unnið þrekvirki við að halda dreifikerfinu í horfinu, m.a. með því að flytja hátt í 2.000 tonn af heitu vatni með tankbílum frá höfuðborgarsvæðinu og dæla því í dreifikerfið, sú aðgerð var mjög athyglisverð og bar m.a. þann árangur að mun fljótlegra var að veita heita vatninu um dreifikerfið þegar vatnið fór að berast frá HS Orku inn í kerfi HS Veitna. Þá hafa HS Veitur lagt sig fram um alls konar upplýsingagjöf og ráðgjöf til almennings til að tryggja sem best að allt fari vel.

Eitt af því sem allir höfðu áhyggjur af var að allt skólastarf í leik-og grunnskólum var undir og það væri vond niðurstaða ef ekki væri hægt að halda skólastarfi gangandi vegna kulda í skólahúsnæði. Það væru hagsmunir allra í samfélaginu að skólastarf gæti haldist óskert. Að undirlagi almannavarna var hafist handa við það á laugardeginum að finna lausnir sem miðuðu að því að koma hita á allt skólahúsnæði þannig að skólastarf gæti gengið eins og ekkert hafi í skorist. Skemmst er frá að segja að það tókst að útvega rafhitunarbúnað í alla leik-og grunnskóla í Vogum, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og var þeim búnaði dreift í alla skóla á sunnudeginum. Búið var að greina getu rafkerfa skólanna til að keyra þennan búnað og gekk það upp í lang flestum tilvikum, að undanskildum grunnskólanum og leikskólanum í Sandgerði. Þar var ekki nóg svigrúm í rafkerfinu til að keyra hitabúnaðinn þannig að hægt væri að halda uppi starfsemi á mánudeginum. Það var ótrúlegt að taka þátt í og upplifa þann gríðarlega samtakamátt sem virkjaðist í þessu verkefni, þar sem fjölmargir aðilar komu að og unnu algert þrekvirki á stuttum tíma. Þegar upp var staðið hefur skólastarf verið að langmestu leyti óskert þrátt fyrir heitavatnsleysi á svæðinu. Þetta ber að þakka og er það gert hér með. Eftir að heita vatnið fór að berast í hitakerfi skólanna á mánudags kvöld hefur skólastarf í öllum skólum sveitarfélaganna gengið mjög vel og nánast eðlilega fyrir sig.

Það hefur verið lærdómsríkt og ánægjulegt að taka þátt í og upplifa hvernig aðgerðastjórnin og allir aðilar sem að málum koma hafa komið hafa unnið og staðið sig frábærlega. Við erum með aðgerðakerfi sem virkar fullkomlega. Það mátti mjög skýrt upplifa að setningin „þetta er ekki hægt“ er ekki til í orðabók viðbragðsaðila. Það er einfaldlega gengið í að leysa þau mál sem upp koma og þarf að leysa og sagan síðustu daga sýnir með afgerandi hætti að þannig er einfaldlega unnið að málum.

Það hefur mikið mætt á starfsmönnum Suðurnesjabæjar að leysa úr fjölmörgum málum sem uppi hafa verið þessa dagana. Suðurnesjabær býr einstaklega vel að frábæru og hæfu starfsfólki sem hefur leyst úr málum á faglegan og fumlausan hátt. Einstakir starfsmenn og verktakar hafa unnið að þessum málum dag sem nótt, á virkum dögum sem helgardögum og lagt allt sitt í verkefnið. Enda hefur allt gengið eins vel og aðstæður hafa boðið og rúmlega það. Starfsmenn Suðurnesjabæjar og verktakar sem unnu með þeim fá sérstakar þakkir fyrir frábæra frammistöðu og einstaklega vel unnin verk. 

Samfélagið og íbúarnir almennt hafa tekið virkan þátt í þessu fordæmalausa verkefni með því að fara að tilmælum og ráðgjöf til dæmis með því að gæta að rafmagnsnotkun, enda er grundvallar atriði við þessar aðstæður að allir leggi sig fram um að ofkeyra ekki rafmagnskerfinu, það hafa sannarlega allir gert. Þess vegna hefur gengið eins vel og raun ber vitni.

Nú er daglegt líf að mestu komið í fastar og eðlilegar skorður og ástand undanfarinna sólarhringa er að baki. Undirritaður á varla til nógu sterk lýsingarorð til að nota um allt það starf sem fjölmargir aðilar hafa lagt af mörkum undanfarna daga. Hins vegar fá allir aðilar hjartans þakkir fyrir frábæra frammistöðu og vel unnin verk þessa daga, sem allt hefur verið þágu samfélagsins. Í öllu þessu birtist kærleikur allra aðila í garð samborgaranna og samstarfsaðilanna, þegar svo er þá gengur allt vel.

Facebooktwittermail

Óvenjulegir tímar fullir áskorana

Liðin vika hefur verið óvenjuleg, svo vægt sé til orða tekið. Undirritaður var frá störfum vegna veikinda fram á fimmtudag, ekkert alvarlegt í gangi.  Að morgni fimmtudags var mætt til starfa og búið að skipuleggja daginn til ýmissa verkefna og stóð til að enda daginn á að vera viðstaddur afhendingu styrkja hjá Uppbyggingarsjóði Suðurnesja. Það var hins vegar ljóst þegar lagt var af stað til starfa þann morgun að eldgos var hafið enn á ný og því tekið af hreinu æðruleysi. Þegar leið inn í morguninn og eftir fyrsta fund dagsins var boðað til fundar hjá Aðgerðastjórn almannavarna (AST), þar sem óttast var að hraunflæði úr hinu nýja eldgosi gæti mögulega náð í heitavatnslögnina frá Svartsengi. Skemmst er frá því að segja að hin úthugsaða áætlun um verkefni dagsins fauk út í veður og vind (það var reyndar blíðu veður og logn !) og við tók óvissuferð það sem eftir var dagsins. Fram í kvöldið skiptust á fundir hjá AST og Neyðarstjórn Suðurnesjabæjar þar sem var unnið að skipulagningu á starfsemi sveitarfélagsins og alls konar verkefnum sem tengdust því að heitavatnslögnin fór undir hraun í hádeginu. Á föstudeginum hélt þessi óvissuferð áfram með svipuðum fundahöldum. Verkefnalistinn fyrir fimmtudaginn og föstudaginn er því nánast óhreyfður þegar helgin náði yfir og vonandi verður hægt að fækka verkefnum á honum strax eftir helgina.

Suðurnesjabær býr vel að úrvals mannskap stjórnenda og starfsmanna. Neyðarstjórnin er mjög virk og lausnamiðuð, mjög vel hefur gengið að vinna úr þeim fjölda verkefna sem fylgja þeim atburði sem við eigum við. Allt gengur það út á að gæta sem best að húsnæði, stofnunum og öðru vegna heitavatnsleysis og passa vel upp á að engin tjón hljótist af. Þá er vel fylgst með íbúum sem njóta þjónustu sveitarfélagsins og brugðist við þeirra þörfum og óskum. Skipulag á starfsemi og þjónustu tekur mið af aðstæðum, allt í þágu þeirra sem við á. Þetta er heilmikið verkefni og hefur vel tekist til. Næst er að gera ráðstafanir til að taka á móti heita vatninu og gæta að því að þá verði engin tjón en á þessari stundu er óljóst hvenær heitt vatn mun flæða inn í Sandgerði og Garð en útlit er fyrir að það gæti mögulega orðið á sunnudagskvöld, vonandi fyrr.

HS Orka og HS Veitur hafa lagt mikið undir við að vinna úr þeim aðstæðum sem upp komu þegar hraunflæðið eyðilagði hitveitulögnina. Starfsmenn þeirra og alls konar verktakar sem hafa komið að málum hafa að mörgu leyti unnið þrekvirki og þar er mikil fagmennska í fyrirrúmi og lausnamiðuð vinnubrögð. Það er langt frá því að vera einfalt mál að lagfæra heitavatnslögnina eftir það áfall sem varð, og þar eru menn að vinna verk á mjög stuttum tíma sem alla jafna tekur vikur eða jafnvel mánuði. Jafnframt er mikil fagmennska í gangi varðandi veitukerfin og ekki má gleyma dreifingu raforku og eftirliti með því við þessar aðstæður. Allir þessir aðilar fá hrós og þakkir fyrir þeirra störf. Úr því byrjað er að hrósa og þakka, þá fá allir sem hafa unnið við aðgerðastjórn Almannavarna sérstakar þakkir fyrir þeirra störf. Það hefur verið mjög ánægjulegt að fá tækifæri til að fylgjast með þeirri fagmennsku sem þar ræður ríkjum, fumleysi og lausnamiðaðar ákvarðnir hafa heldur betur sannað sig og sýnt fram á hve almannavarnakerfi okkar virkar vel.

Ég á ekki von á að sleppa hendinni af ullarteppinu í sjónvarpssófanum fyrr en eftir helgina þegar von er til að ylur fari aftur að komast á heimilið. En, þegar hugsað er til þess við hvaða húsakost og aðbúnað fólk lifði við fyrir ekki svo mjög löngu síðan er full ástæða til að vera þakklátur þrátt fyrir smá tíma af hitaleysi. Við munum kunna að meta lífsgæðin þegar allt verður komið í samt horf aftur eftir stuttan tíma.

Góða helgi og hlýjar kveðjur til allra á Suðurnesjum, sem þurfa að búa við óvenjulegar og kuldalegar aðstæður um helgina.

Facebooktwittermail

Fyrsta vika Þorra með rysjóttu veðri og margt annað

Hjá Höllu í Sandgerði

Hið vinsæla og þekkta veitingafyrirtæki Hjá Höllu mun hefja starfsemi í framleiðslueldhúsinu í Vörðunni í Sandgerði um mánaðamótin febrúar/mars. Hjá Höllu er eitt margra atvinnufyrirtækja í Grindavík sem leitar leiða til að halda starfsemi sinni gangandi utan Grindavíkur, vegna þeirra aðstæðna sem því miður hafa orðið þar vegna náttúruhamfaranna undanfarið. Gengið hefur verið frá samningi við Höllu um að starfsemi fyrirtækisins verði til húsa í eldhúsinu í Vörðunni. Þar verður vinnslueldhús fyrirtækisins og þar munu vörur Hjá Höllu verða framleiddar fyrir fyrirtækja-og veisluþjónustu hennar, ásamt veitingavörum fyrir veitingastaðinn í flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli.  

Við í Suðurnesjabæ bjóðum Hjá Höllu innilega velkomna til okkar með von um að starfsemi hennar gangi sem allra best í nýju umhverfi. Þar með verður Hjá Höllu með tvær starfsstöðvar í Suðurnesjabæ, annars vegar í Vörðunni í Sandgerði og hins vegar í Flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli.

Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Halla M Svansdóttir innsigla leigusamning um afnot Hjá Höllu á framleiðslueldhúsinu í Vörðunni í Sandgerði

Fróðleiksfúsi í Þekkingarsetri Suðurnesja

Það var skemmtileg stund í Þekkingarsetri Suðurnesja í Sandgerði þegar fram fór vígsluathöfn þar sem Fróðleiksfúsi var kynntur til leiks. Fróðleiksfúsi er hugarsmíð Daníels G Hjálmtýssonar verkefnastjóra, sem hann með mikilli hugkvæmni og dugnaði hefur komið til framkvæmdar. Fróðleiksfúsi er gagnvirkur fræðsluleikur þar sem spjaldtölvur eru notaðar við að kalla fram ýmsan fróðleik um náttúru og lífríki Íslands og um ýmsa safngripi í Þekkingarsetrinu. Þar má m.a. nefna fjölda af uppstoppuðum fuglum, fiskum og ýmsum dýrum sem eru til sýnis í Þekkingarsetrinu. Þetta er frábær leið til þess að kynna þetta allt saman og veita alls konar fróðleik, sem ekki síst höfðar til barna og ungmenna enda tekur Þekkingarsetrið á hverju ári á móti nemendahópum á öllum aldri frá mörgum skólum. Verkefnið verður þýtt yfir á pólsku og ensku og verður því aðgengilegt á alþjóða vísu. Til hamingju Daníel og Þekkingarsetur, þetta er frábært og eftirtektarvert framtak.

Þetta er hann Fróðleiksfúsi:

Daníel G Hjálmtýsson skapari Fróðleiksfúsa

Bæjarráð

Í vikunni var fundur í bæjarráði. Á dagskrá var meðal annars að skipa fulltrúa Suðurnesjabæjar í verkefnishóp sem hefur það verkefni að skoða kosti þess að Suðurnesjabær, Reykjanesbær og Sveitarfélagið Vogar sameinist og mun verkefnishópur fulltrúa þessara sveitarfélaga skila tillögu til bæjarstjórna um hvort halda skuli áfram með verkefnið og hefja formlegar viðræður um sameiningu sveitarfélaganna eða láta staðar numið og fara ekki lengra með málið. Þá fjallaði bæjarráð um ýmis málefni sem tengjast Grindavíkurbæ, íbúum og atvinnulífi, sérstaklega hvað varðar húsnæðismál. Þá barst bæjarráði erindi frá bæjarstjóra Grindavíkurbæjar sem þakkaði góðar kveðjur og óskir sem bæjarráð bókaði og sendi frá sér eftir síðasta fund bæjarráðs. Loks má nefna að fulltrúar íþróttafélaganna Reynis og Víðis komu á fund bæjarráðs þar sem fjallað var um áform sveitarfélagsins um uppbyggingu á gervigrasvelli.

Frístundabíll hefur akstur

Lengi hefur verið kallað eftir því að sérstakur frístundabíll hefji akstur með börn til íþróttaiðkunar milli byggðarkjarnanna Garðs og Sandgerðis. Nú er þetta orðið að veruleika og hófst þessi akstur nú 1.febrúar, því ber að fagna. Lagt er upp með að þróa þessa þjónustu áfram með það að markmiði að auðvelda börnum aukna þátttöku í íþróttum í sveitarfélaginu. Vonandi gengur þessi þjónusta vel og vel takist að þróa hana áfram í þágu barna og ungmenna í Suðurnesjabæ.

Fab Lab smiðja á Suðurnesjum

Nú hefur verið opnuð svonefnd Fab Lab nýsköpunarsmiðja í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Svona smiðjur hafa verið starfræktar víða um landið og gefið mjög góða raun. Smiðjan er öllum opin sem hafa hugmyndir og vilja vinna að nýsköpunarverkefnum með stuðningi fagfólks og við góða aðstöðu. Þar er hægt að gera frumgerðir, læra á stafræn framleiðslutæki svo sem þrívíddarprentara, laser skera, viðarfræsara og ýmsan annan búnað. Að smiðjunni standa sveitarfélögin á Suðurnesjum, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, háskóla-, iðnaðar-og nýsköpunarráðuneytið, mennta-og barnamálaráðuneytið, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, MSS, Keilir, Fisktækniskóli Íslands og Þekkingarsetur Suðurnesja. Forstöðumaður er Vilhjálmur Magnússon. Allir hugmyndaríkir einstaklingar eru hvattir til að nýta sér þennan vettvang, m.a. með því að senda skilaboð á netfangið fablab@fss.is. Þessu ber að fagna og vonandi mun smiðjan stuðla að aukinni nýsköpunarstarfsemi á Suðurnesjum, enda eru hér margir hugmydaríkir einstaklingar sem þurfa að finna sínum hugmyndum farveg, nú er tækifærið !

Stjórn Fab Lab smiðjunnar ásamt forstöðumanni

Dagur kvenfélagskonunnar

Þann 1.febrúar ár hvert er dagur kvenfélagskonunnar, þann dag árið 1930 var stofndagur Kvenfélagasambands Íslands en einstök kvenfélög eiga mun lengri sögu. Í Suðurnesjabæ er kvenfélagið Gefn í Garði og kvenfélagið Hvöt í Sandgerði. Kvenfélög eru fjölmörg í landinu og hafa þau í áranna rás lagt mikið af mörkum í sínum samfélögum með alls kyns starfsemi. Um leið og kvenfélagskonum er óskað til hamingju með dag kvenfélagskonunnar eru þeim færðar þakkir fyrir umhyggju og ómælt framlag með ýmsum hætti í þágu sinna samfélaga og samborgara.

Suðurnesjalína 2

Nú í vikunni kom fram að Landsnet mun fljótlega hefja framkvæmdir við lagningu Suðurnesjalínu 2. Þetta er langþráður áfangi sem lengi hefur verið unnið að og kallað eftir. Með tilkomu línunnar mun raforkuöryggi aukast til muna á Suðurnesjum og eykst flutningsgeta raforku jafnframt verulega. Ástæða er til að fagna þessu, enda löngu kominn tími til að þetta verkefni verði að veruleika.

Vel heppnað þorrablót

Síðastliðinn laugardag var haldið fjölmennt þorrablót á vegum Knattspyrnufélagsins Víðis og unglingaráðs Víðis og Reynis. Blótið fór fram í íþróttamiðstöðinni í Garði, um 700 manns mættu til leiks, tóku vel til matar og skemmtu sér fram á nótt. Mikil og almenn ánægja var með þetta frábæra þorrablót.

Stuð og stemmari á þorrablóti

Veðurfarið

Eins og fram kemur í fyrirsögn þessa pistils, þá hefur veðurfarið undanfarna viku verið frekar rysjótt. Veðurstofan hefur nokkrum sinnum birt viðvaranir, kuldatíð og vætutíð hafa skipst á og nóg hefur verið að gera hjá starfsmönnum sveitarfélagsins og verktökum við snjómokstur og snjóhreinsun. Það vill nú oft vera svo að vetrarveður komi á óvart, þrátt fyrir að við búum á Íslandi þar sem allra veðra er von allt árið! Veturinn styttist með hverri viku sem líður og sól hækkar á lofti. Vonandi verður veðurfarið okkur hagstætt næstu vikurnar.

Facebooktwittermail

Bóndadagur, upphaf Þorra

Blótum þorra

Í dag föstudaginn 26.janúar er Bóndadagur, sem markar upphaf Þorra. Tímabil þorrablóta er því hafið, reyndar hafa ýmsir hlaupið á sig og haldin hafa verið þorrablót undanfarnar tvær helgar, en það er mjög skiljanlegt að erfitt sé að bíða eftir Þorra með að halda þessar frábæru skemmtanir með tilheyrandi áti á lostætum þorramat. Þorrablót Suðurnesjamanna verður haldið í íþróttamiðstöðinni í Garði laugardaginn 27.janúar. Knattspyrnufélagið Víðir ásamt unglingaráði Reynis og Víðis standa að þorrablótinu, þar munu um 700 manns koma saman og blóta þorra, ásamt því að njóta spennandi skemmtidagskrár og sletta úr klaufum á dansleik.

Vatnsveita í Árnarétt

Vegna jarðhræringa og óvissu um framgang mála af þeirra völdum á Reykjanesi hafa verið uppi áhyggjur af því að tjón geri orðið á vatnsveitunni sem flytur neysluvatn frá Lágum til Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar. Ef það myndi gerast verður vatnslaust í þessum byggðarlögum sem telja hátt í 30 þúsund manns, ásamt mikilvægri atvinnustarfsemi. Á árum áður var virkt vatnstökusvæði við svokallaða Árnarétt rétt sunnan við byggðina í Garði, en hafði ekki verið nýtt í langan tíma. Til stóð að taka vatnstökusvæðið út úr aðalskipulagi Suðurnesjabæjar en þegar jarðhræringar hófust á Reykjanesi fyrir nokkrum árum var tekin ákvörðun um að halda þessu vatnstökusvæði inni í aðalskipulaginu að ósk HS Veitna. Á síðasta ári óskaði HS Veitur eftir því að fá heimild til að bora tvær vatnstökuholur á svæðinu til að tryggja varavatnsból fyrir svæðið ef illa fer með vatnslögnina frá Lágum. Vasklega var gengið til verks og var gengið frá öllum tilheyrandi leyfum og fjármögnun með forgangshraða þannig að HS Veitur réðust í verkefnið. Nú er verkefninu lokið, búið að bora tvær vatnstökuholur og ekkert því til fyrirstöðu að dæla gæða neysluvatni inn á veitukerfin í Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ. Áætlað er að vatnsveitan í Árnarétt geti gefið um 100 l/s inn í veitukerfin, sem er nægilegt magn fyrir íbúðabyggðirnar í sveitarfélögunum báðum. Hér er um að ræða mikilvægt verkefni sem tryggir öryggi íbúanna í sveitarfélögunum varðandi neysluvatn. HS Veitur eiga mikið hrós skilið fyrir vasklega framgöngu í þessu máli, allt í þágu íbúanna á svæðinu. Sömuleiðis eiga allir aðilar sem komu að framgangi málsins hrós og þakkir skilið fyrir vel unnið verkefni.

Þriðjudaginn 23.janúar var sérstök athöfn þar sem borholurnar voru teknar í notkun og var skálað í afbragðs vatni úr vatnsveitunni af því tilefni. Allir aðilar voru mjög kátir og glaðir með þennan mikilvæga áfanga.

Bæjarstjórar Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar kátir með nýju borholur vatnsveitunnar við Árnarétt

Uppbygging íbúðarhúsnæðis

Unnið er að gatnagerð í Klappar-og Teigahverfi í Garði samkvæmt deiliskipulagi hverfisins og styttist óðum í að íbúðalóðum verði úthlutað. Fljótlega hefjast framkvæmdir við annan áfanga Skerjahverfis í Sandgerði samkvæmt deiliskipulagi. Með þessum framkvæmdum verður töluvert framboð af lóðum undir allar gerðir íbúða, í rað-og parhúsum, fjölbýli og einbýli. Auk þessa eru nú í gangi framkvæmdir við byggingu íbúðarhúsnæðis á lóðum sem þegar hefur verið úthlutað í báðum þessum hverfum, auk nokkurra lóða á öðrum stöðum í sveitarfélaginu. Suðurnesjabær er ört vaxandi sveitarfélag og mikil eftirspurn hefur verið eftir íbúðalóðum sem sveitarfélagið vill mæta með auknu framboði af lóðum.

Sviðsstjóri mennta-og tómstundasviðs

Nýlega var gengið frá ráðningu á sviðsstjóra mennta-og tómstundasviðs Suðurnesjabæjar. Um er að ræða nýja stöðu í kjölfar skipulagsbreytinga á fjölskyldusviði, sem felur í sér að fjölskyldusviði er skipt upp í tvö svið, mennta-og tómstundasviði annars vegar og velferðarsvið hins vegar.  Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir nýráðin sviðsstjóri mennta-og tómstundasviðs kom í heimsókn og undirritaði ráðningarsamning með bæjarstjóra, ásamt því að hún hitti helsta væntanlegt samstarfsfólk. Hafdís mun hefja störf formlega 1.apríl nk.

Hafdís sviðsstjóri og bæjarstjóri undirrita ráðningarsamning

Nafn á bæjarhátíð

Bæjarhátíð íbúa Suðurnesjabæjar verður haldin undir lok sumars. Almennt hafa bæjarhátíðir í sveitarfélögum sérstakt heiti, gjarnan með skírskotun til staðhátta, menningar eða annars sem viðkemur hverjum stað. Bæjarhátíð íbúa Suðurnesjabæjar hefur ekki fengið ákveðið heiti eftir að Suðurnesjabær varð til árið 2018. Áður höfðu bæjarhátíðir í Garði og Sandgerði sín heiti, í Garði var Sólseturshátíð og í Sandgerði voru Sandgerðisdagar. Nú hefur Ferða-, safna-og menningarráð leitað eftir tillögum frá íbúum um heiti á bæjarhátíðina okkar. Við hvetjum sem flesta að skila hugmyndum um heiti á bæjarhátíðina á íbúavefinn Betri Suðurnesjabær á heimasíðu sveitarfélagsins, sudurnesjabaer.is fyrir 1.apríl 2024.

Veður og rafmagn

Miðað við árstíma og ekki síst miðað við veðurfar fyrir ári síðan, þá hefur janúar farið nokkuð vel með okkur ef litið er til veðurfarsins. Á köflum hefur verið hið besta veður, ekki mikið um snjó en nokkkuð kalt á köflum. Nú að morgni bóndadags er hæglætisveður í Suðurnesjabæ, smá snjókoma og hitastigið um frostmarkið. Útlit er þokkalegt næstu daga en ef hugsað er til baka nokkur ár þá hafa gjarnan komið leiðinda veðurkaflar í byrjun febrúar, sem er á næsta leiti en vonandi sleppum við við það að þessu sinni. Í gær, fimmtudag og í fyrrinótt var nokkuð um þrumur og eldingar og laust eldingu í raforkukerfið þannig að Suðurnesjalína 1 sló út um miðjan dag í gær, kerfið sló út og allt Reykjanesið varð rafmagnslaust um stund. Þá vantaði okkur að hafa Suðurnesjalínu 2 og þetta tilvik sannaði enn og aftur hvað raforkukerfið á svæðinu er ótryggt með eina flutningslínu út á Reykjanesið. Nú hillir undir að Suðurnesjalína 2 verði að veruleika, sem er langþráður áfangi og mun auka raforkuöryggi á svæðinu.

Góða helgi og góða skemmtun á fjölmörgum þorrablótum sem verða haldin vítt og breitt um landið á næstu vikum !

Facebooktwittermail

Nýtt ár 2024

Áramót eru jafnan sérstakur tímapunktur, þar sem litið er yfir liðið ár og horft til nýrra tíma sem eru eins og autt blað, það er í senn spennandi og að mörgu leyti fylgir því tilhlökkun. Bæjarstjórinn fagnaði að þessu sinni nýju ári suður í höfum, með sólbaði á ströndinni á Gran Canary. Það er sérstök upplifun að njóta þess að dvelja fjarri Fróni í sól og hita yfir jól og áramót með sinni nánustu fjölskyldu og sérlega ánægjulegt.

Fyrir áramót og fyrstu vikur á nýju ári hafa atburðir í og við Grindavík verið íslendingum efst í huga. Vinir okkar íbúar Grindavíkur upplifa sérstaka tíma með óvissu og eftirsjá eftir samfélaginu sínu. Það er varla hægt að setja sig í spor þeirra við þessar aðstæður en við hin getum hins vegar lagt okkur fram um að styðja við grindvíkinga og veitt þeim alla þá aðstoð sem við getum til að vinna með þeim í að komast gegnum þá erfiðu tíma sem nú eru og eru því miður fyrirsjáanlegir í náinni framtíð.

Viðurkenningar

Það er jafnan spennandi árlegur viðburður þegar tilkynnt er um val á íþróttamanni ársins. Nú í byrjun janúar fór fram val á íþróttamanni Suðurnesjabæjar fyrir árið 2023. Að þessu sinni varð Ástvaldur Ragnar Bjarnason fyrir valinu og var ánægjulegt að vera viðstaddur þegar hann tók við viðurkenningunni. Ástvaldur Ragnar hefur átt góðu gengi að fagna í sinni íþrótt og var m.a. valinn í landsliðshóp í Boccia hjá Íþróttasambandi fatlaðra. Af sama tilefni var Hrönn Edvinsdóttur veitt viðurkenning fyrir óeigingjarnt starf að íþrótta-og tómstundamálum með sjálfboðaliðastarfi innan Víðis í Garði. Þau fá bæði hamingjuóskir.

Ástvaldur Ragnar Bjarnason íþróttamaður Suðurnesjabæjar 2023

Hrönn Edvinsdóttir sjálfboðaliði

Samningar

Á fyrstu vikum ársins hefur bæjarstjórinn haft í nógu að snúast við að ganga frá ýmsum málum. Strax eftir áramótin var skrifað undir samstarfssamning með mennta-og barnamálaráðherra um málefni fylgdarlausra barna sem barnavernd Suðurnesjabæjar heldur utan um. Af sama tilefni færði ráðherra Maríu Rós Skúladóttur deildarstjóra félagsþjónustu blómvönd með þakklæti fyrir vel unnin störf að málefnum fylgdarlausra barna, en þannig hittist á að þetta var síðasti starfsdagur Maríu hjá Suðurnesjabæ en hún hefur snúið til annarra starfa. María Rós fær bestu þakkir fyrir hennar störf hjá Suðurnesjabæ undanfarin ár og fyrir ánægjulegt samstarf.

Ásmundur Einar Daðason mennta-og barnamálaráðherra og bæjarstjórinn undirrita samstarfssamning um málefni fylgdarlausra barna.

Ráðherra og bæjarstjóri ásamt starfsfólki ráðuneytis og Suðurnesjabæjar, María Rós með blómin.

Gengið var frá endurnýjun á samningi við hið frábæra fyrirtæki Skólamat, um máltíðir fyrir grunnskólabörn í Sandgerðisskóla og Gerðaskóla. Skólamatur hefur í mörg ár séð um að skólabörnin fái hollar og staðgóðar máltíðir og leyst það af hendi með glæsibrag, þannig að sum börnin geta varla beðið eftir að mæta í skólann til að fá að borða matinn frá Skólamat.

Samningur við Skólamat handsalaður við Jón Axelsson.

Bæjarráð

Fyrsti fundur ársins hjá bæjarráði var 17. janúar og voru að vanda ýmis mál á dagskrá. Þar má m.a. nefna að fjallað var um gögn varðandi undirbúning að uppbyggingu á gervigrasvelli, sem er í framkvæmdaáætlun ársins. Kynning var á kostnaðarmatsverkefni vegna úrgangsstjórnunar á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem Suðurnesjabær var valinn til þáttöku. Samþykkt var að vinna að rýni á þörf fyrir þjónustu og sértæka búsetu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Bæjarráð samþykkti erindi frá Sveitarfélaginu Vogum um að taka þátt í að skoða hvort forsendur séu fyrir því að skoða kosti þess að sameina sveitarfélög á Suðurnesjum. Þá lá fyrir bréf frá innviðaráðherra þar sem var tilkynnt að ekki verði lögð áhersla á að frumvarp til laga um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga verði að lögum, m.a. vegna dómsmáls sem Reykjavíkurborg höfðaði gegn ríkinu vegna Jöfnunarsjóðs. Kynnt var erindi varðandi hugmyndir um stækkun Fjölbrautarskóla Suðurnesja til að byggja betur undir starfsnám við skólann.  Loks má nefna að bæjarráð samþykkti bókun með sérstakri kveðju til íbúa Grindavíkur vegna þeirra atburða sem orðið hafa í og við Grindavík og vegna þeirrar erfiðu stöðu sem íbúarnir standa frammi fyrir.

Íbúafjöldi í Suðurnesjabæ

Í upphafi árs 2023 voru íbúar Suðurnesjabæjar 3.910 og þegar leið á árið var spennandi að fylgjast með því hvenær íbúafjöldinn næði 4.000 manns. í byrjun hausts náðist sá áfangi og í árslok voru íbúarnir orðnir 4.044 og hafði fjölgað um 134 á árinu, eða 3,4%. Í áætlun um þróun íbúafjölda í Suðurnesjabæ næstu árin er miðað við að fjölgun verði um 3% ár ári. Miðað við þá uppbyggingu á íbúðarhúsnæði sem er í gangi og er fyrirsjáanleg næstu misseri má reikna með að fjölgun íbúa verði samkvæmt áætluninni.

Veðrið

Veðrið hefur verið óvenju gott en kalt nú í upphafi ársins, ólíkt því sem var á sama tíma fyrir ári þegar allt var meira og minna á kafi í snjó. Að vísu kom smá snjógusa yfir okkur núna í lok vikunnar en vonandi verður ekki mikið meira úr því næstu daga. Þorrinn er á næsta leiti.

Facebooktwittermail